Een groene verzekering
De financiële sector moet duurzamer, de sector moet groener. Wij werken hard om hier een belangrijke bijdrage aan te leveren.

CO2 Compensatie

Samen kunnen we de de wereld een stukje mooier en gezonder maken! Verzekeraars, adviseurs en klanten kunnen elkaar versterken in de bijdrage aan verduurzaming.
De financiële sector draagt de risico’s van velen, maar om voorbereid te zijn op de toekomst van volgende generaties is er een verandering nodig. De omvang en gezondheid van onze natuur gaat achteruit, dat is een risico die niet te dragen is. Om hier verandering in te brengen is de stichting RISK Bosbeheer opgericht.
Bij het maken en onderhouden van verzekeringspolissen wordt CO2 uitgestoten, dat is belastend voor de natuur. RISK Verzekeringen biedt klanten de mogelijkheid aan om de uitstoot van een polis te compenseren. RISK Verzekeringen en businesspartners worden door stichting RISK Bosbeheer aangespoord om een positieve bijdrage te leveren aan natuur, biodiversiteit en milieu.

Stap voor stap, boom voor boom.

Steun RISK Bosbeheer

Wilt u RISK Bosbeheer helpen om de natuur te beschermen? Met slechts een paar klikken kunt u via onderstaande knop een bijdrage leveren aan onze missie. Deze donatieknop leidt u naar een Tikkie-link. De hoogte van het bedrag van de donatie is vrij in te vullen, waarbij elke € 10 bijdraagt aan het planten van een boom. Door onze ANBI-status is uw donatie aftrekbaar van de belasting. Met uw steun kunnen we samen de natuur beschermen en behouden voor toekomstige generaties.

Hoe wordt de CO2 uitstoot gecompenseerd?

RISK Verzekeringen levert samen met klanten, adviseurs en partners een financiële bijdrage aan stichting RISK Bosbeheer. Wij investeren als stichting dit geld in projecten die aantoonbaar van meerwaarde zijn voor natuur en milieu. Deze meerwaarde kan liggen op het gebied van bescherming en onderhoud van bestaande natuur of zelfs de aanleg van nieuwe natuur.

Investeringen worden gedaan in tastbare projecten die uitgevoerd worden door betrouwbare partners. Bij het onderhouden en aanleggen van natuur zijn deskundigheid en financiële middelen nodig. Door de gezamenlijke bijdragen helpen we de natuur steeds een stapje verder.

3070

Bomen geplant

Doelstelling

Stichting RISK Bosbeheer heeft als doel te investeren in natuurgebieden in Nederland en daar buiten ter bevordering van een klimaatvriendelijke leefomgeving en alles dat daarmee in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De Stichting heeft uitdrukkelijk niet het doel winst te maken. De Stichting kan haar doel nastreven met alle wettige middelen.

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • projecten te initiëren en/of ondersteunen die de uitstoot van CO2 reduceren. Bijvoorbeeld door de aanplanting, onderhouden en verbeteren van bebossing, het aanleggen, onderhouden en verbeteren van (natuur)gebieden en het stimuleren van vergroening in algemene zin;
  • en het ontwikkelen van activiteiten op ieder gebied, die kunnen bijdragen aan de verwezenlijking van het doel, waaronder begrepen het verwerven van fondsen.

Partners en klanten van RISK Groep worden gestimuleerd om een financiële bijdrage aan de Stichting en haar doel te leveren. Dit wordt onder andere mogelijk gemaakt door partners en kanten giften te laten doen of door een toevoeging te doen op het bedrag dat RISK Groep bij een partner of klant in rekening brengt als zijnde CO2 compensatie.

Geïnteresseerd in het beleidsplan van Stichting RISK Bosbeheer? Klik dan hier.

Contact

A.P. Dingemanse (Voorzitter)
M.E. Borkhuis (Secretaris)
H.C. Snoek (Penningmeester)

De functie voor de bestuursleden is onbezoldigd.

Ons fiscale nummer is 8624.20.386.

Ons adres is Papendorpseweg 99 3528 BJ Utrecht.