Bomen planten maart 2022

Bomen planten maart 2022

Als vervolg op het project in februari heeft Stichting RISK Bosbeheer geïnvesteerd in het aanplanten van bomen op het aangrenzende perceel. In totaal zijn op deze locatie ruim 50 bomen geplant!

In dit langgerekte perceel is ervoor gekozen om notenbomen te planten. Deze bomen passen mooi in de omgeving en zijn op een veilige afstand van de weg geplaatst. In combinatie met de omgeving en de recent geplaatste bomen wordt op deze manier een goed leefklimaat gecreëerd voor mens en dier.